Назад
Категории
Назад

Категории

Как моите клиенти ще получават фактурите си?

Съгласно чл. 114, ал. 6 на Закона за данъка върху добавената стойност фактурите могат да бъдат изпращани както на хартиен носител, така и по електронен път.

За да дадете фактура на клиент в хартиен вариант:
- влезте в "Списък фактури"
- отворете фактурата, като кликнете на нейния номер
- принтирайте я
- дайте или изпратете фактурата на клиента си

Как да принтирам фактура?


За да изпратите фактура на клиент по имейл:
- влезте в "Списък фактури"
- отворете фактурата, като кликнете на нейния номер
- натиснете "Изпрати"

Как да изпратя фактура през системата?


При изпращането на фактура като линк клиентите ви:
- получават имейл с линк
- отварят линка
- преглеждат фактурата
- натискат "Приеми" или "Върни"
Ако натиснат "Приеми" им се появява бутон за сваляне на фактурата в PDF формат.
Ако натиснат "Върни" попълват причина за връщането и ви я изпращат.

Когато клиентът за пръв път получава линк с документ, изпратен чрез inv.bg, е необходимо да даде или да не даде своето съгласие за събирането на лични данни.
Това по никакъв начин не пречи на изтеглянето на фактурата.
Ако клиентът даде съгласие, вие ще виждате от кого и кога е била приета фактурата.
Ако клиентът не даде съгласие, вие виждате само статуса, но без информацията точно от кого и кога е приета фактурата. На нейно място ще виждате *********.
Данните, които се събират от клиента, който е дал съгласиято си, са:
- email адрес
- IP адрес
- User-agent стринга от браузера


При изпращането на фактура като прикачен файл клиентите ви:
- получават имейл
- изтеглят фактурата в PDF формат от прикачения файл


Клиентите ви получават имейлите си от invoices@vashatafirma.inv.bg
или можете да зададете настройки за използването на друг имейл сървър.

 


Как да използвам друг имейл сървър?

Как да изпратя фактура като прикачен файл?

Какво да направя, ако мой клиент не си получава фактурите?