Назад
Категории
Назад

Категории

Как да подпиша електронната фактура?

Печатът и подписът не са задължителни реквизити на фактурата съгласно
чл.7, ал. 1 от Закона за счетоводството, чл.114 от ЗДДС и чл.78 от ППЗДДС

Можете да подпишете фактурите си с електронен подпис или да добавите идентификационен шифър вместо подпис.


За да подпишете избраните фактури с електронен подпис, трябва да свалите приложението ни за подписване, като следвате следните стъпки:

1. Свалете приложението и го инсталирайте (ако не сте го направили):

За Windows:
https://release.inv.bg/invbg-signer.exe

За macOS:
https://release.inv.bg/invbg-signer.dmg

2. Натиснете бутона за отваряне на приложението от браузера

Отвори приложението

и потвърдете, че разрешавате отварянето му от браузера ви

Screenshot 2023-07-04 at 18.06.43.png

3. Изчакайте отварянето на приложението и зареждането на избраните за подписване документи

Приложението не успява да намери USB устройство и виждате грешка?

Проверете списъка и натиснете бутона "Подпиши".
Screenshot 2023-07-04 at 18.07.40.png

Ако някои документи, които сте отбелязали за подписване не са в списъка - натиснете "Обнови списъка". Ако има излишни в списъка, можете да ги премахнете от там с бутона "Премахни".

4. Изберете сертификат от USB устройството ви (обичайно е първия), въведете ПИН и натиснете "Отключи"

Screenshot 2023-07-04 at 18.08.15.png

5. Изберете от кое име ще подписвате документите

Screenshot 2023-07-04 at 18.08.54.png

6. натиснете бутона подпиши и изчакайте да се подпишат

Screenshot 2023-07-04 at 18.09.54.png

7. отворете подписаните документи с "Виж в inv.bg" или "Отвори"

Screenshot 2023-07-04 at 18.10.28.png


Ако не разполагате с електронен подпис, може да използвате идентификационен шифър във фактурите, но той също не е задължителен. Фактурите са напълно валидни и без никакъв подпис.


Какво означава въпросителният знак в подписаните фактури?

Фактурите, издавани през inv.bg, отговарят ли на законовите изисквания?

Как да използвам шифър вместо подпис?