Назад
Категории
Назад

Категории

Какво е драйвер и къде обичайно можете да го намерите?

Драйверът е специален файл, даващ възможност на компютърната система да осъществява комуникация с електронния подпис, за който е този драйвер. Без драйвери подписът, който сте свързали към компютъра, няма да работи правилно.

Ако драйверът за смарт картата ви не бъде открит автоматично и се покаже съобщение “Не успяхме да намерим драйвер за вашето USB устройство, опитайте да го извадите и сложите повторно.” е необходимо да го посочите ръчно:
- слагате отметка пред “Използвай следния драйвер (dll) за устройството:"
- кликате на бутона “Browse”
- избирате драйвера от вашето устройство
- кликате на бутона "Запиши"

inv-signer.png
От списъка с възможни драйвери е необходимо да посочите този, който откриете на вашето устройство. Ако сте избрали правилния драйвер, ще можете успешно да запишете промените и ще ви се зареди прозорец за въвеждане на вашия 4 цифрен ПИН. Ако при кликане на бутона "Запиши" не се случва нищо, това означава, че не сте избрали правилен файл(драйвер) от вашето устройство.

Списък с възможните драйвери и пътищата до тях в зависимост издателя на подписа, смарт картата и операционната система, която ползвате:

B-trust

B-trust за Windows:
- C:\Windows\System32\cmP11.dll
- C:\Windows\SysWOW64\cmP11.dll
- C:\Windows\System32\cvP11.dll
- C:\Windows\SysWOW64\cvP11.dll
- C:\Windows\System32\IDPrimePKCS1164.dll
- C:\Windows\SysWOW64\IDPrimePKCS1164.dll

B-trust за macOS:
- /Library/Gemalto/libidprimepkcs11.dylib
- /Applications/Charismathics/libcmP11.dylib
- /System/Library/bit4id/cryptoki/libbit4ipki.dylib
- /Library/bit4id/pkcs11/libbit4ipki.dylib
- /Library/OpenSC/lib/opensc-pkcs11.so
- /Library/OpenSC/lib/pkcs11/opensc-pkcs11.so
- /Library/OpenSC/lib/onepin-opensc-pkcs11.so
- /Library/cv cryptovision/libcvP11.dylib

Stampit

StampIt за Windows:
- C:\Windows\System32\cmP11.dll
- C:\Windows\System32\cmP1164.dll
- C:\Windows\SysWOW64\cmP11.dll
- C:\Program Files \SafeNet\Authentication\SAC\x64\IDPrimePKCS1164.dll

StampIt за macOS:
- /Library/Frameworks/eToken.framework/Versions/A/libIDPrimePKCS11.dylib
- /Library/AWP/lib/libOcsCryptoki.dylib
- /Applications/Charismathics/libcmP11.dylib

InfoNotary

infoNotary за Windows:
- C:\Windows\System32\cmP11.dll
- C:\Windows\System32\bit4ipki.dll
- C:\Windows\System32\siecap11.dll
- C:\Windows\System32\bit4xpki.dll

infoNotary за macOS:
- /Library/OpenSC/lib/onepin-opensc-pkcs11.so
- /Library/bit4id/pkcs11/libbit4ipki.dylib
- /usr/local/lib/libsiecap11.dylib

eSign

eSign за Windows: 
- C:\Windows\System32\OcsPKCS11Wrapper.dll
- C:\Windows\System32\cmp11.dll

eSign за macOS:
- /Library/AWP/lib/libOcsCryptoki.dylib
- /Applications/Charismathics/libcmP11.dylib

 

Какво да направите ако нямате свален драйвер за вашия подпис?

Линкове към страниците за сваляне на драйвери на различните издадели:

Драйвери StampIT:
https://www.stampit.org/bg/page/795

Драйвери B-trust(трябва да въведете имейл адреса, с който подписът ви е регистриран в B-trust):
https://www.b-trust.bg/client-center/signature-installation

Драйвери InfoNotary:
wiki.infonatory.com/index.php/Драйвери_за_четци

Драйвери eSign:
https://www.esign.bg/bg/useful/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/

 

 


Как да подпиша електронната фактура?

Какво означава въпросителният знак в подписания pdf документ?