Назад
Категории
Назад

Категории

Как да използвам шифър за подписване на фактури?

Ако не разполагате с електронен подпис, може да използвате идентификационен шифър във фактурите, които издавате. Фактурите са напълно валидни без подпис, печат, шифър или ел. подпис, съгласно
чл.7, ал. 1 от Закона за счетоводството, чл.114 от ЗДДС и чл.78 от ППЗДДС

1. За да добавите своя идентификационен шифър, е необходимо първо да активирате настройката, като отидете в меню "Настройки"->"По фактурите"->"Доп. полета", там трябва да поставите отметките на "Показвай полетата за подпис във фактурите" и "Замени полето за подпис с шифър" и да запишете промените.

Фирмен профил - Нова фирма ЕООД 2021-07-28 16-48-58.png


2. След като настройката е активирана, може да отидете в меню "Настройки" -> "За фирмата" -> "Служители", да кликнете върху името на конкретния служител и да въведете идентификационния шифър.

Шифърът може да е съставен от произволни букви и цифри и е уникален за всеки служител в рамките на фирмата, като е добре да се консултирате с Вашия счетоводител какъв точно да бъде той.

Редакция на потребител - Нова фирма ЕООД 2021-07-28 16-52-22.png

 


Фактурите, издавани през inv.bg, отговарят ли на законовите изисквания?

Как да подпиша електронна фактура?