Назад
Категории
Назад

Категории

Фактура от физическо лице / фрийлансър (freelancer)

Мога ли да издам фактура като физическо лице?

Когато продавате някакви стоки и/или услуги на фирма, но нямате регистрирана своя фирма, вие осъществявате стопанска дейност като физическо лице и е необходимо да издадете фактура.

За целта е необходимо да имате ЕИК (единен идентификационен код), който получавате при регистрацията си в Регистър Булстат. Фактура издавате без значение дали сте регистрирани по ЗДДС или не.

Може ли всяко физическо лице да издаде фактура?

Фактура може да бъде издадена от всяко юридическо или физическо лице, което предоставя стоки или услуги. Юридическото лице трябва да е регистрирано в Търговския регистър, а физическото лице трябва да е регистрирано в Регистър Булстат.

За да издадете фактура като физическо лице, е необходимо да имате ЕИК (единен идентификационен код), който получавате при регистрацията си в Регистър Булстат, следователно първо трябва да сте регистрирани там.

Как да издам фактура като физическо лице?

Няма разлика при издаването на фактури от юридическо или физическо лице.
Фактурите трябва да притежават всички задължителни реквизити съгласно
чл.114 и чл.115 от Закона за данъка върху добавената стойност
и чл.7 от Закона за счетоводството.

Тук можете да намерите още информация за това какво представлява фактурата и какви са законовите изисквания.

Как се издава фактура през inv.bg?

Трябва да издадете фактура? Създайте и изпратете фактура - бързо и безплатно!