Назад
Категории
Назад

Категории

Как да създам проформа или фактура?

За да създадете проформа или фактура:
- изберете "Нова фактура" от лентата с основните менюта
- ще се зареди страницата, от която можете да изберете типа на новия документ
- изберете желания тип документ, като кликнете върху него
Тук ще намерите описание с картинки

1. В полето Клиент се записва наименованието на фирмата - получател на стоките/услугите.
Ако вече имате списък с клиенти, можете да изберете клиента от него, като кликнете върху иконата след полето.

Имате възможност да попълните данните на фирмата автоматично с данни от Търговския регистър, като изберете втория бутон след полето (във формата на облак). Данните са актуални към дата 12.06.2018 г.

2. В полето ЕИК/Булстат се записва Единният Идентификационен Код по Булстат на фирмата-клиент.

3. Ако клиентът е регистриран по ЗДДС, поставете отметка срещу квадратчето с наименование Регистрация по ЗДДС.

4. В полето МОЛ се записва името на материално отговорното лице на фирмата-клиент (полето не е задължително).

5. В полето Град напишете името на града, в който е регистрирана фирмата-клиент.

6. В полето Адрес на регистрация напишете адреса, на който е регистрирана фирмата-клиент.

7. В полето Получател напишете името на физическото лице, получател на фактурата.
Ако не желаете да посочвате конкретно име, може да попълните ".......................".

8. Фактурите получават автоматично пореден номер, който е видим в дясната част на документа в полето "Фактура №". Първата създадена фактура автоматично получава номер 0000000001, но можете да го промените и сами да зададете номер, от който да започва номерацията на фактурите ви.
Имате възможност да създадете повече от една номерации/кочани.

9. Дата на издаване на фактурата - по подразбиране излиза днешна дата, но можете да я редактирате, ако е необходимо.

10. Дата на данъчното събитие - по подразбиране излиза днешна дата, но можете да я редактирате, ако е необходимо.
Можете да забраните издаването на фактури със стара дата от Настройки->По фактурите->Ограничения.

11. Основанието за издаване на фактура попълвате в полето Артикул.
- може да изберете от списъка с артикули, като кликнете върху бутона след полето или да въведете нов
Когато създавате фактура и натиснете бутона за избор на артикул, ще видите списък с 1000 артикула, подредени по име във възходящ ред.
- въведете количество и ед. цена за артикула и валута
- въведете мерна единица - изберете от съществуващите или добавете нова
Можете да промените настройките за закръгляване.
- посочете дали въвежданата ед. цена на артикулите е с или без ДДС (бутонът се намира над полето за ед. цена)
- за да въведете допълнителни артикули, кликнете върху активния знак "плюс" (+), намиращ се пред полето
- за да изтриете излишните полета кликнете върху знака "хикс" (x).

12. Няма нужда да попълвате полетата най-вдясно, под надписа "Стойност" - системата автоматично изчислява и попълва общата цена и размера на данъка добавена стойност.

13. При необходимост може да посочите конкретна отстъпка в лева или в процент от общата сума. Изберете "лв.” или "%” от падащото меню след полето.
За да въведете отстъпка на всеки ред, изберете опцията "ДДС на всеки ред" и попълнете ДДС% и отстъпка за всеки артикул.

14. На реда след сумата на данъчната основа може да изберете процент ДДС или неначисляване със съответното основание, като поставите отметката на "Не начислявай ДДС по тази фактура".
Можете да добавяте основания за неначисляване от Настройки->По фактурите->ДДС настройки.

15. В полето Забележки (видими за клиента) можете по желание да напишете някакво съобщение до клиента.

16. От падащото меню срещу надписа Начини на плащане имате възможност да изберете от наличните или да изберете "Друг" и да въведете различен начин на плащане.

След като попълните полетата на документа кликнете върху бутон Създай фактурата или върху бутон "Запази като чернова".

Забележка: Винаги когато пожелаете ще можете да редактирате документа, независимо дали сте го съхранили като "чернова" или като "фактура".

 


Как да издам кредитно/дебитно известие?

Как да попълня автоматично данните на клиента?

Как да добавя авансово плащане?

Как да променя името на съставил фактурата?