Назад
Категории
Назад

Категории

Какво е фактура и кога се издава?

Какво е фактура?

Данъчната фактура е първичен счетоводен документ, с който продавачът документира продажбата на стока или услуга към купувача.

Кога се издава фактура?

Фактурата се издава до 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие или получаване на авансово плащане. С издаването на фактурата продавачът вече има облагаем приход. Ако днес получите плащане за нещо, трябва да издадете фактура до 5 календарни дни.

Какво трябва да съдържа фактурата?

Фактурите трябва да притежават всички задължителни реквизити съгласно
чл.114 и чл.115 от Закона за данъка върху добавената стойност
и чл.7 от Закона за счетоводството.

Трябва ли да изпратя фактурата и на счетоводителя ми?

Всички фактури, които издавате, трябва да стигнат до счетоводителя ви, за да може да ги осчетоводи навреме. Ако сте регистрирани по ЗДДС, трябва в началото на всеки месец (колкото по-рано, толкова по-добре - преди 14 число) счетоводителят ви да има всички документи от предходния месец, за да ги осчетоводи и да подаде необходимите данни към НАП. За да сте сигурни, че няма да пропуснете да дадете нещо на своя счетоводител, е най-добре да му предоставите достъп до системата, чрез която издавате фактури (препоръчително е да влиза със свой имейл, за да знаете кой, кога и какво е направил).

Трябва ли фактурата да има подпис и печат?

Печатът и подписът не са задължителни реквизити на фактурата съгласно
чл.7, ал. 1 от Закона за счетоводството, чл.114 от ЗДДС и чл.78 от ППЗДДС
Счетоводната информация може да се съхранява на хартиен или на технически носител съгласно
чл. 4, ал. 1 на Закона за счетоводството

Как се издава фактура през inv.bg?

Трябва да издадете фактура? Създайте и изпратете фактура - бързо и безплатно!