Назад
Категории
Назад

Категории

Какво прави статусът "Осчетоводена" и как се променя?

Счетоводителят на фирмата може да отбелязва осчетоводените фактури, за да е ясно, че те не трябва да бъдат редактирани повече. Това може да се прави и от всеки служител, ако правата му не са изрично ограничени.

Кликнете тук за повече информация за задаването на права на служител

Фактурите, отбелязани като осчетоводени, се заключват и не могат да бъдат редактирани, ако не се отключат за редакция.

За да маркирате фактура като осчетоводена:
- влезте в "Списък фактури"
- поставете отметката вляво на съответните фактури
- натиснете "Отбележи като"
- изберете "Осчетоводена" от списъка със статуси
Ако сте отворили фактурата за преглед, кликнете върху "Неосчетоводена" и променете статуса на "Осчетоводена".

За да отключите за редакция осчетоводена фактура:
- влезте в "Списък фактури"
- поставете отметката вляво на съответните фактури
- натиснете "Отбележи като"
- изберете "Неосчетоводена" от списъка със статуси
Ако сте отворили фактурата за преглед, кликнете върху "Осчетоводена" и променете статуса на "Неосчетоводена".

 


Какво мога да правя в раздел Счетоводство?

Към кои счетоводни програми мога да правя експорт?

Как да направя експорт на фактури?

Как да отбележа осчетоводените фактури като такива?