Назад
Категории
Назад

Категории

Към кои счетоводни програми мога да правя експорт?

Към момента можете да експортирате към:
- Микроинвест Делта про (TXT опростен експорт или XML подробен експорт със сметки и плащания)
- Ажур
- Бизнес Навигатор
- Плюс-Минус
- WorkFlow (Бизнес Софт)
- Пассос
- Едис
- Тонеган
- Алгос
- Профит
- Офис Плюс
- Softsystems
- Bulmar
- експорт в Excel

 


Какво да направя, ако не виждам раздел Счетоводство?

Какво мога да правя в раздел Счетоводство?

Как да направя експорт на фактури?

Как да отбележа осчетоводените фактури като такива?