Назад
Категории
Назад

Категории

Какво мога да правя в раздел Счетоводство?

Раздел "Счетоводство" е полезен за счетоводителите, като им позволява:
- да правят експорт към счетоводната си програма
- да заключват осчетоводените фактури
- да забранят издаването на фактури след определена дата

 


Какво да направя, ако не виждам раздел Счетоводство?

Към кои счетоводни програми мога да правя експорт?

Как да направя експорт на фактури?

Как да отбележа осчетоводените фактури като такива?