Назад
Категории
Назад

Категории

Какво е проформа и кога се издава?

Какво е проформа фактура?

Проформа фактурата НЕ е данъчен документ и не се осчетоводява. Тя се използва, за да уведомите клиента си, че трябва да извърши плащане. Когато получите плащането по проформа фактурата, трябва да издадете данъчна фактура.

Кога се издава проформа?

Проформата се издава по желание, ако искате да уведомите клиент, че очаквате да направи плащане към вас за определена стока или услуга. 

Какво трябва да съдържа проформата?

Проформите трябва да притежават всички задължителни реквизити съгласно
чл.114 и чл.115 от Закона за данъка върху добавената стойност
и чл.7 от Закона за счетоводството.

С каква номерация трябва да са проформите?

Проформите са със собствена, отделна номерация от фактурите, като номерата отново са 10-цифрени.

Трябва ли проформите да стигнат до счетоводителя ми?

Проформа фактурата НЕ е данъчен документ и не се осчетоводява - затова не е необходимо да ги давате на счетоводителя си.

Как се издава проформа през inv.bg?

Трябва да издадете проформа? Създайте и изпратете проформа - бързо и безплатно!