Назад
Категории
Назад

Категории

Какво е периодична фактура?

Какво е периодична фактура?

Периодичната фактура/ автоматичната фактура е фактура, която ще се създаде и изпрати автоматично на посочения в шаблона клиент, на конкретно зададената дата.

Кога се създават периодичните фактури?

Периодичните фактури, за които избраната валута е BGN, се създават и изпращат около 01:00 ч.
Периодичните фактури, за които е избрана чуждестранна валута, се създават и изпращат около 18:30 ч., за да се вземе коректният курс на БНБ за съответния ден.

Трябва ли фактурата да има подпис и печат?

Печатът и подписът не са задължителни реквизити на фактурата съгласно
чл.7, ал. 1 от Закона за счетоводството, чл.114 от ЗДДС и чл.78 от ППЗДДС
Счетоводната информация може да се съхранява на хартиен или на технически носител съгласно
чл. 4, ал. 1 на Закона за счетоводството

Как да издавам периодични фактури през inv.bg?

Искате да настроите фактури за периодично издаване?