Назад
Категории
Назад

Категории

Как да задам периодично издаване на проформа или фактура?

В меню "Периодични" може да видите всички създадени шаблони за периодично издаване.
Ако не виждате този раздел в лентата с основни менюта, кликнете на стрелкичката най-вдясно.


За да зададете периодично издаване на вече издадена проформа или фактура:
- влезте в "Списък фактури"
- кликнете върху бутона за допълнителни действия срещу съответната фактура (три черти)
- изберете опцията "Направи периодична"
- ще се отвори шаблон за периодична проформа/фактура
- избирате език за проформата/фактурата
Ако изберете английски език, се уверете, че сте попълнили предварително всички необходими данни и на двата езика.
Как да създам фактура на английски език?
- по подразбиране началната дата за издаване е утрешна, а крайната е след една година
(можете да ги промените, но не избирайте текущата дата за начална)
- може да изберете от кой кочан (с каква номерация) да се издават, ако използвате няколко
Ако не изберете кочан, периодичните фактури автоматично ще се издадат с поредния най-голям номер от списъка ви с фактури.
Как да добавя нова номерация/кочан?
- посочвате на кое число от месеца да се издава фактурата
- посочвате на колко месеца да се издава фактурата
- можете да зададете и дата на падеж, ако сте дабовили това поле от Настройки
Как да добавя дата на падеж?
- изберете клиент от списъка си
- за да се изпрати автоматично на клиент, поставете отметката на желаните кореспонденти в "Изпращай на email"
- добавете артикул от списъка си, като можете да използвате "специални думи"
повече информация за "специалните думи"
- натискате "Запиши шаблона"

За да създадете нов шаблон за издаване на проформа/фактура:
- влезте в раздел "Периодични" (ако не го виждате, кликнете на стрелкичката най-вдясно от лентата с основни менюта)
- натиснете бутона "Добави нов"
- избирате език за проформата/фактурата
Ако изберете английски език, се уверете, че сте попълнили предварително всички необходими данни и на двата езика.
Как да създам фактура на английски език?
- по подразбиране началната дата за издаване е утрешна, а крайната е след една година
- може да изберете от кой кочан (с каква номерация) да се издават, ако използвате няколко
Как да добавя нова номерация/кочан?
Ако не изберете кочан, периодичните фактури автоматично ще се издадат с поредния най-голям номер от списъка ви с фактури.
- посочвате на кое число от месеца да се издава фактурата
- посочвате на колко месеца да се издава фактурата
- можете да зададете и дата на падеж, ако сте дабовили това поле от Настройки
Как да добавя дата на падеж?
- изберете клиент от списъка си
- за да се изпрати автоматично на клиент, поставете отметката на желаните кореспонденти в "Изпращай на email"
- добавете артикул от списъка си, като можете да използвате "специални думи"
Как да добавя променяща се дата (специални думи) в основанието?
- натискате "Запиши шаблона"

Периодичните фактури се издават и изпращат автоматично на отбелязаната от вас дата и на посочените в шаблона имейли. Те се създават с и от името на администратора на акаунта.

Периодичните фактури се изпращат само като линкове и не могат да бъдат изпращани като прикачен файл.

 


Как да добавя нов клиент?

Как да попълня автоматично данните на клиента?

Как да добавя авансово плащане?