Назад
Категории
Назад

Категории

Как да задам периодично издаване на проформа или фактура?

В меню "Периодични" може да видите всички създадени шаблони за периодично издаване.
Ако не виждате този раздел в лентата с основни менюта, кликнете на стрелкичката най-вдясно.


За да зададете периодично издаване на вече издадена проформа или фактура:
- влезте в "Списък фактури"
- кликнете върху бутона за допълнителни действия срещу съответната фактура (три черти)
- изберете опцията "Направи периодична"
- ще се отвори шаблон за периодична проформа/фактура
- избирате език за проформата/фактурата
Ако изберете английски език, се уверете, че сте попълнили предварително всички необходими данни и на двата езика.
Как да създам фактура на английски език?
- по подразбиране началната дата за издаване е утрешна, а крайната е след една година
(можете да ги промените)
- може да изберете от кой кочан (с каква номерация) да се издават, ако използвате няколко
Ако не изберете кочан, периодичните фактури автоматично ще се издадат с поредния най-голям номер от списъка ви с фактури.
Как да добавя нова номерация/кочан?
- посочвате на кое число от месеца да се издава фактурата
- посочвате на колко месеца да се издава фактурата
- можете да зададете и дата на падеж, ако сте дабовили това поле от Настройки
Как да добавя дата на падеж?
- изберете клиент от списъка си
- за да се изпрати автоматично на клиент, поставете отметката на желаните кореспонденти в "Изпращай на email"
- добавете артикул от списъка си, като можете да използвате "специални думи"
повече информация за "специалните думи"
- натискате "Запиши шаблона"

За да създадете нов шаблон за издаване на проформа/фактура:
- влезте в раздел "Периодични" (ако не го виждате, кликнете на стрелкичката най-вдясно от лентата с основни менюта)
- натиснете бутона "Добави нов"
- избирате език за проформата/фактурата
Ако изберете английски език, се уверете, че сте попълнили предварително всички необходими данни и на двата езика.
Как да създам фактура на английски език?
- по подразбиране началната дата за издаване е утрешна, а крайната е след една година
- може да изберете от кой кочан (с каква номерация) да се издават, ако използвате няколко
Как да добавя нова номерация/кочан?
Ако не изберете кочан, периодичните фактури автоматично ще се издадат с поредния най-голям номер от списъка ви с фактури.
- посочвате на кое число от месеца да се издава фактурата
- посочвате на колко месеца да се издава фактурата
- можете да зададете и дата на падеж, ако сте дабовили това поле от Настройки
Как да добавя дата на падеж?
- изберете клиент от списъка си
- за да се изпрати автоматично на клиент, поставете отметката на желаните кореспонденти в "Изпращай на email"
- добавете артикул от списъка си, като можете да използвате "специални думи"
Как да добавя променяща се дата (специални думи) в основанието?
- натискате "Запиши шаблона"

Периодичните фактури се издават и изпращат автоматично на отбелязаната от вас дата и на посочените в шаблона имейли - фактурите в лева се издават около 1 часа, а тези в чуждестранна валута - около 18 ч. на посочените дати.
Те се създават с и от името на създателя на периодичния шаблон, но администратор може да го промени.


Периодичните фактури се изпращат като линкове или като прикачен файл според избраните настройки.

Шаблонът на имейлите при автоматично изпращане на периодични фактури е стандартен и не може да се персонализира. Езикът на шаблона на имейлите се взима спрямо езика на шаблона на фактурата.

 


Как да добавя нов клиент?

Как да попълня автоматично данните на клиента?

Как да добавя авансово плащане?