Назад
Категории
Назад

Категории

Как да добавя променяща се дата в основанието на фактурата (специални думи)?

Можете да използвате специални думи (magic strings)
в полетата "Артикул" и "Забележки":

{този_месец}
{предишният_месец}
{следващият_месец}
{днешна_дата}
{този_ден_от_предишния_месец}
{този_ден_от_следващия_месец}
{първи_ден_от_този_месец}
{последен_ден_от_този_месец}
{първи_ден_от_предишния_месец}
{последен_ден_от_предишния_месец}
{първи_ден_от_следващия_месец}
{последен_ден_от_следващия_месец}
{тази_година}
{предишната_година}
{следващата_година}
и други

При автоматичното издаване на фактурите на посочената в шаблона дата, специалните думи ще бъдат заменени със съответните месец/дата.

Пример: Ако на 01.09.2020 г. създадете шаблон и в полето за артикул напишете:
"Реклама за месец {следващият_месец} {тази_година} г.",
на посочената от Вас дата автоматично ще се издаде и изпрати фактура със следния текст в полето за артикул:
"Реклама за месец октомври 2020 г.".Как да задам периодично издаване на проформа или фактура?

Как мога да видя как ще изглежда създадената периодична фактура?

Как да редактирам или изтрия шаблон за периодично издаване?

Как да видя издадените периодични фактури от конкретен шаблон?