Назад
Категории
Назад

Категории

Кога мога да не издавам фактура на клиент?

Според чл. 113, ал. 1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице - доставчик, трябва да издаде фактура при извършване на доставка на стока или услуга, както и при получаване на авансово плащане преди това. Когато клиентът е данъчно незадължено физическо лице, обаче, фактура не е задължителна, съгласно ал. 3 от същия член.

Според чл. 113, ал. 1 от ЗДДС нямате задължение да издадете фактура, но не е и забранено, когато:

 • получателят е данъчно незадължено физическо лице;
 • предоставяте финансови и застрахователни услуги (по чл. 46 и 47 от ЗДДС);
 • продавате самолетни билети;
 • извършвате безвъзмездни доставки;
 • извършвате доставки на услуги по електронен път от лица, неустановени в общността;
 • извършвате доставки като нерегистрирани по закона физически лица, различни от еднолични търговци, когато за тези доставки издаването на документ не е задължително съгласно ЗДДФЛ, или се издава документ по реда на специален закон, или се издава сметка за изплатени суми или документ по чл. 9 от ЗДДФЛ.

Съгласно чл. 119 от ЗДДС, когато издаването на фактура не е задължително, доставчикът (регистриран по ЗДДС) може да състави отчет за извършените продажби. Този отчет трябва да включва обобщена информация за доставките през съответния данъчен период и се подготвя най-късно в последния ден на този период.
Така, дружеството може да избере алтернативния път за съставяне на отчет за извършените продажби, ако не се издава фактура, като този подход е в съответствие със законодателството и ще позволи на бизнеса да управлява своите сделки ефективно и в съответствие със законовите изисквания.

Отчетът съдържа обощена информация за общата сума на:

 • данъчните основи и общата сума на данъка на облагаемите доставки – поотделно в зависимост от данъчната ставка
 • данъчните основи на освободените доставки
 • данъчните основи на доставките, които не са освободени, но за които не се начислява данък

Има разлика между отчета за извършените продажби и отчета от касовия апарат и е важно да се приемат за отделни неща.

 • Отчетът от касовия апарат включва суми, за които сте задължени да издадте фискален бон (най-общо казано, при получени плащания в брой), включително и тези за които има издадени фактури.
 • Отчетът за извършените продажби отразява продажби, за които не е издадена фактура, независимо от начина на плащане.

 

Как се издава фактура през inv.bg?

Трябва да издадете фактура? Създайте и изпратете фактура - бързо и безплатно!