Назад
Категории
Назад

Категории

Кога и как се издава фактура за авансово плащане?

Авансовото плащане е плащане, извършено преди да е придобита дадена стока или преди да е получена дадена услуга. Купувачът превежда частично или изцяло договорената сума за производството/покупката на стоката или извършването на услуга. Възможно е да има няколко частични плащания. За полученото авансово плащане фирмите издават фактура. 

Издаването на фактура за авансово плащане в България се урежда от Закона за данъците върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за счетоводството.

Ако получавате аванс от клиент, трябва да издадете фактура за този аванс. Фактурата трябва да съдържа всички задължителни елементи, предвидени от ЗДДС, като данни за доставчика и получателя, уникален номер на фактурата, дата на издаване, описание на стоките или услугите, количество, цена и др.

Авансовите плащания се декларират в ДДС декларацията за периода, в който е получен авансът. При издаването на фактура за крайното изпълнение на услугата или доставката на стоките, се декларира разликата между получения аванс и крайната цена.

Фактурата за аванс трябва да бъде издадена в срок от 5 дни от датата на получаване на аванса.

Как се издава фактура през inv.bg?

Трябва да издадете фактура? Създайте и изпратете фактура - бързо и безплатно!