Назад
Категории
Назад

Категории

Какво е дата на данъчно събитие?

Според чл. 25, ал. 2 от ЗДДС данъчното събитие възниква на датата, на която се прехвърля собствеността върху стоката или е извършена услугата.

Има и изключение от правилото, което е описано в чл. 25, ал. 7 от закона.
Когато преди да е възникнало данъчно събитие, се извърши авансово плащане по доставка (цялостно или частично), данъкът е изискуем при получаването на плащането.

Датата на фактурата невинаги е еднаква с датата на данъчното събитие. Може да е различна, но трябва да бъде не повече от 5 дни от датата на данъчното събитие или от получаване на плащане.

 

Как се издава фактура през inv.bg?

Трябва да издадете фактура? Създайте и изпратете фактура - бързо и безплатно!