Назад
Категории
Назад

Категории

Каквo мога да правя със създадените документи от Списък фактури?

Когато кликнете на Списък фактури, ще видите всички ваши документи и можете да извършите различни действия с тях.

Изпращане на фактурата по имейл
- поставете отметката вляво на документа
- натиснете първия бутон над списъка с фактури ("Изпрати")
Повече информация

Подписване на фактурата с електронен подпис
- поставете отметката вляво на документа
- натиснете третия бутон над списъка с фактури ("Подпиши")
Повече информация

Промяна на статус на фактура - платена, неплатена, част. платена, осчетоводена, архивирана
- поставете отметката вляво на документа
- натиснете втория бутон над списъка с фактури ("Отбележи като")
- от падащото меню изберете желания статус

Анулиране на фактурата
- поставете отметката вляво на документа
- натиснете четвъртия бутон над списъка с фактури ("Анулирай")
Може да премахнете анулирането, като използвате същия бутон и изберете "Махни анулирането".

Перманентно изтриване на фактура
- поставете отметката вляво на документа
- натиснете петия бутон над списъка с фактури ("Изтрий")
- потвърдете изтриването

Изтегляне на фактура в PDF
- поставете отметката вляво на документа
- натиснете шестия бутон над списъка с фактури ("Свали")
- изберете език за фактурите (български или английски) и тип (оригинал или копие)
- натиснете "Свали"

Принтиране на фактура
- поставете отметката вляво на документа
- натиснете седмия бутон над списъка с фактури ("Принтирай")
- изберете език за фактурите (български или английски) и тип (оригинал или копие)
- натиснете "Принтирай"

Експорт на данните от фактура в ексел
- поставете отметката вляво на документа
- натиснете осмия бутон над списъка с фактури ("XLS")

Допълнителни действия, които може да извършите с вече създадена фактура, като натиснете бутона най-вдясно на всеки документ (три черти): 
- копиране на фактура под друг номер
- задаване на периодично издаване на фактура
- създаване на кредитно/дебитно известия към фактурата
- създаване на приемо-предавателен протокол към фактурата
- създаване на гаранционна карта към фактурата
- създаване на движение в склада с данните от фактурата
- архивиране на фактурата

 


Как да издам кредитно/дебитно известие?

Как да попълня автоматично данните на клиента?

Как да добавя авансово плащане?

Как да променя името на съставил фактурата?