Назад
Категории
Назад

Категории

Какво е стокова/складова разписка?

Какво е стокова/складова разписка?

Стоковата/складовата разписка е документ, който описва приемо-предаването на стоки. Понякога то се извършва в различен момент от този на плащането и издаване на фактура, но в някои случаи стоковата разписка е придружена от фактура. При предаването на стоката доставчикът издава стокова разписка, а при приемането на стоката получателят издава складова разписка.

Кога се издава стокова/складова разписка?

Издаването на стокова разписка не е задължително и зависи от организацията на работа и счетоводната политика в дадена фирма. Обикновено се издава при приемо-предаването на стока.

Какво трябва да съдържа стоковата/складовата разписка?

Няма точно регламентирани реквизити и е необходимо да съдържа само тези, които са достатъчни за описването на стопанската операция - получател, доставчик, номер, дата и място на сделката, наименование на стоката или услугата, сума за плащане и допълнителни уточнения при необходимост.

Каква е разликата между стокова и складова разписка?

Обичайната практика е издаването на стокова разписка при предаването на стоката от доставчика, а складовата разписка се издава от купувача, което потвърждава приемането на стоката.

Трябва ли да давам на счетоводителя си стоковите/складовите разписки?

Не е задържително, но обичайно е хубаво счетоводителят да има всички документи. Най-добрият вариант е да попитате вашия счетоводител как предпочита.

Как се издава стокова разписка през inv.bg?

Трябва да издадете стокова или складова разписка? Създайте я бързо и безплатно!