Назад
Категории
Назад

Категории

Какво е протокол по Касова отчетност?

Какво е протокол по Касова отчетност?

Фирмите, регистрирани по режима Касова отчетност, документират продажбите си с фактури, известия, документ за извършеното плащане по банков път или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор и издаден протокол по чл. 151в, ал. 8 (Протокол по КО).

Кога се издава протокол по Касова отчетност?

Протокол по чл. 151в, ал. 8 е свързан с данъка по приходните фактури.
Той се издава за определяне размера на данъка от доставчика, прилагащ режима. Доставчикът издава този протокол и за двете страни (доставчик и купувач). Доставчикът е длъжен да отрази и включи размера на данъка от протокола в дневника за продажби и в справката-декларация при определяне на резултата за съответния данъчен период.

Когато получите плащане по продажна фактура, издавате протокол по чл. 151в, ал. 8 и предоставяте един екземпляр на клиента си. В този протокол се определя размера на данъка, пропорционално на плащането.

Протокол по чл. 151г, ал. 8 есвързан с данъчния кредит по разходните фактури.
Той се издава за определяне на данъчния кредит от получател, прилагащ специалния режим. Протоколът се издава само за доставки, по които продавачът не прилага режима за Касова отчетност, т.е. купувачът не издава протокол за доставките, за които продавачът му e издал протокол по чл. 151в, ал. 8 и е вписал във фактурата по Касова отчетност.

Когато извършите плащане по покупна фактура, издавате протокол по чл. 151г, ал. 8 за своето счетоводство, освен ако продавачът не прилага режима за тази доставка и ви предостави екземпляр от протокол чл.151в, ал.8, който той е издал, и върху съответната покупна фактура има текст "касова отчетност". Чрез този протокол се определя размера на данъчния кредит, пропорционално на плащането.

С каква номерация и дата са протоколите по Касова отчетност?

Протоколите по КО са със същия номер, като този на фактурата, към която са издадени и с дата на извършването на плащането по фактурата.

Как да създам протокол по КО през inv.bg?

Трябва да издадете фактура или протокол по КО? Създайте и изпратете веднага!