Назад
Категории
Назад

Категории

Какво е приемо-предавателен протокол и за какво се използва?

Какво е приемо-предавателен/предавателно-приемателен протокол?

Приемо-предавателният протокол служи за документиране на фактическото приемане и предаване на стоки, което в много случаи се извършва в различен момент от момента на плащане и издаването на фактура.

Кога се издава приемо-предавателен и кога предавателно-приемателен протокол?

Приемо-предавателният протокол се издава, когато реално предавате стоката на купувача.
Предавателно-приемателен протокол се издава, когато приемате стоката от доставчика.

Какво трябва да съдържа приемо-предавателният протокол?

Няма точно регламентирани реквизити и е необходимо да съдържа само тези, които са достатъчни за описването на стопанската операция.

С какво намерация трябва да бъде приемо-предавателният протокол?

Приемо-предавателните протоколи са с отделна номерация от останалите документи(фактури, проформи, стокови разписки и т.н.)

Трябва ли да давам на счетоводителя си издадените приемо-предавателни протоколи?

Желателно е счетоводителят да има всички документи на фирмата, като е най-добре да се посъветвате с него.

Как да издам приемо-предавателен протокол през inv.bg?

Трябва да издадете протокол? Създайте го бързо и безплатно!