Назад
Категории
Назад

Категории

Какво е пакетажен лист?

Какво е пакетажен/опаковъчен лист (Packing list)?

Пакетажният (опаковъчен) лист е документ, придружаващ фактурата и останалите документи при транспорт на стоки. В него има информация за опаковката на всяка пратка (тегло, размери и т.н.).

Кога се издава пакетажен лист?

Пакетажният лист се издава с цел да се онагледи информацията за броя и начина на групиране на отделните стоки в превозното средство. Благодарение на тази информация продавачът/купувачът много бързо и лесно установява съответствието или несъответствието на натоварените и получените товари.

Какво трябва да съдържа пакетажният лист?

Пакетажният лист съдържа данните на доставчика и на купувача, дата на издаване, като обикновено има и номера на фактурата, която придружава, но не е задължително. В пакетажния лист се въвеждат имената и количествата на стоките, но обикновено без техните цени.

С каква номерация са пакетажните листове?

Тези документи имат собствена номерация, различна от останалите документи (фактури, проформи, протоколи и т.н.).

Трябва да издадете пакетажен лист? Създайте пакетажен лист за по-малко от 1 мин.

Този тип документ е включен само в някои корпоративни планове. Ако искате да го включим към вашия, можете да ни пишете на support@inv.bg.