Назад
Категории
Назад

Категории

Какво е оферта?

Какво е оферта?

Офертата представлява предложение за продажба на стоки или услуги към потенциален или настоящ клиент.

Какво трябва да съдържа офертата?

Офертата обикновено съдържа данните на фирмата-продавач и фирмата-купувач, предлаганата стока/услуга и желаната цена.

Каква е номерацията на офертите?

Офертите са със собствена номерация, различна от тази на останалите документи.

Офертите трябва ли да стигнат и до счетоводителя ми?

Счетоводителят не се нуждае от офертите, издадени от фирмата.

Как да създам оферта през inv.bg?

Трябва да издадете оферта? Създайте и изпратете оферта за по-малко от 1 мин.

  

Този тип документ е включен само в някои корпоративни планове. Ако искате да го включим към вашия, можете да ни пишете на support@inv.bg.