Назад
Категории
Назад

Категории

Какво е кредитно известие и кога се издава?

Какво е кредитно известие?

Кредитното известие е първичен счетоводен документ, с който се намалява данъчната основа на доставка, за която вече е издадена фактура.

Кога се издава кредитно известие?

Ако сте издали фактура, а клиентът се е отказал да плати, поискал си е парите обратно или просто е върнал стоката, вие му издадете кредитно известие за тази сума (цялата сума от фактурата или частична).

Какво тряба да съдържа кредитното известие?

Кредитното известие трябва да притежава всички реквизити на фактурата, както и номер и дата на фактурата, към която е издадено. Може да видите всички задължителни реквизити съгласно
чл.114 и чл.115 от Закона за данъка върху добавената стойност

С каква номерация са кредитните известия?

Документите фактура, дебитно и кредитно известие следват една ѝ съща номерация. Ако сте стигнали до фактура номер 0000078964, кредитното известие следва да се издаде с 0000078965.

Трябва ли да изпратя издаденото кредитно известие на моя счетоводител?

Всички счетоводни документи, които издавате, трябва да стигнат до счетоводителя ви, за да може да ги осчетоводи навреме. Ако сте регистрирани по ЗДДС, трябва в началото на всеки месец (колкото по-рано, толкова по-добре - преди 14 число) счетоводителят ви да има всички документи от предходния месец, за да ги осчетоводи и да подаде необходимите данни към НАП. За да сте сигурни, че няма да пропуснете да дадете нещо на своя счетоводител, е най-добре да му предоставите достъп до системата, чрез която издавате фактури (препоръчително е да влиза със свой имейл, за да знаете кой, кога и какво е направил).

Как се издава кредитно известие през inv.bg?

Трябва да издадете кредитно известие? Създайте го и го изпратете бързо и безплатно!