Назад
Категории
Назад

Категории

Какво е касов ордер и за какво се използва?

Какво е касов ордер?

Касовият ордер се използва за документиране на изплащането или приемането на парични средства от каса на фирма. Приходният касов ордер се състои от 2 части - едната част (квитанцията) е за внасящия парите, а втората е за получаващия парите. Разходният касов ордер е единичен, вътрешен документ, който служи за отчитането на парични средства.

Това е първичен счетоводен документ и се съставя при плащане на пари от касата на предприятието и се използва във възприетата от съответното предприятие вътрешната организация на дейността по отчитане на паричните средства.

Кога се издава касов ордер?

Издавате касов ордер, когато искате да документирате приемането и предаването на пари, ако не издавате друг документ.

Какво трябва да съдържа касовият ордер?

Няма точно регламентирани реквизити и е необходимо да съдържа само тези, които са достатъчни за описването на стопанската операция.

С каква номерация са касовите ордери?

Няма конкретни изисквания за номерирането на касовите ордери. Според общоприетата практика ПКО и РКО на хартиен носител имат отделна номерация за всяка календарна година, като се започва от № 1. При електронно издаваните касови ордери няма изискване каква да бъде номерацията, важно е да има проследимост на движенията в касата.

Трябва ли да давам касовите ордери на своя счетоводител?

Желателно е счетоводителят да има всички документи на фирмата, като е най-добре да се посъветвате с него.

Как се издава касов ордер през inv.bg?

Трябва да издадете касов ордер? Създайте го бързо и безплатно!