Назад
Категории
Назад

Категории

Какво е фактура по Касова отчетност?

Какво е Касова отчетност?

Отчитането на ДДС по режима за касова отчетност позволява на тези, които го прилагат, да отчитат ДДС към бюджета, когато получат плащане по доставката от техните клиенти. Малките фирми, с оборот до 500 000 евро, могат да се регистрират по свое желание за прилагането на режима. 

Режимът не се прилага при освободени доставки и доставки, платени в брой.

Какво представлява фактурата по касова отчетност?

Фирмите, регистрирани по режима, документират продажбите си, като в издадените фактури и известия задължително изписват “Касова отчетност”.

Освен с издаването на фактура и известие, доставките се документират и с документ за извършеното плащане по банков път или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор и издаден протокол по чл. 151в, ал. 8.

Как да издам фактура по КО през inv.bg?

Трябва да издадете фактура или протокол по КО? Създайте и изпратете веднага!