Назад
Категории
Назад

Категории

Какво е дебитно известие и кога се издава?

Какво е дебитно известие?

Дебитното известие е първичен счетоводен документ, с който се увеличава данъчната основа на доставка, за която вече е издадена фактура. Дебитното известие притежава всички реквизити на фактурата, както и номер и дата на фактурата, към която е издадено.

Кога се издава дебитно известие?

Примерно, ако сте издали фактура, а клиентът иска да добави още някаква стока към поръчката си или по някаква причина трябва да увеличите цената на продаденото във фактурата, вие му издадете дебитно известие за допълнителната сума.

Какво трябва да съдържа дебитното известие?

Дебитното известие трябва да притежава всички реквизити на фактурата, както и номер и дата на фактурата, към която е издадено. Може да видите всички задължителни реквизити съгласно
чл.114 и чл.115 от Закона за данъка върху добавената стойност

С каква номерация са дебитните известия?

Документите фактура, дебитно и кредитно известие следват една и съща номерация. Ако сте стигнали до фактура номер 0000078964, дебитното известие следва да се издаде с номер 0000078965.

Трябва ли да изпратя дебитното известие и на счетоводителя ми?

Всички счетоводни документи, които издавате, трябва да стигнат до счетоводителя ви, за да може да ги осчетоводи навреме. Ако сте регистрирани по ЗДДС, трябва в началото на всеки месец (колкото по-рано, толкова по-добре - преди 14 число) счетоводителят ви да има всички документи от предходния месец, за да ги осчетоводи и да подаде необходимите данни към НАП. За да сте сигурни, че няма да пропуснете да дадете нещо на своя счетоводител, е най-добре да му предоставите достъп до системата, чрез която издавате фактури (препоръчително е да влиза със свой имейл, за да знаете кой, кога и какво е направил).

Как се издава дебитно известие през inv.bg?

Трябва да издадете дебитно известие? Създайте го и го изпратете бързо и безплатно!