Назад
Категории
Назад

Категории

Защо основанието за неначисляване на ДДС не се превежда на английски?

За да се превежда основанието за неначиславяне на ДДС на английски език:

- влезте в "Настройки"
- от секцията "По фактурите" изберете "ДДС настройки"
- най-отдолу на страницата са добавените основания за неначисляване на ДДС
- добавете превод на английски език за съответното основание

основание.png

- кликнете на "Запиши промените"
- вече при превод на фактурата на английски език ще се превежда и основанието


Как да добавя основание за неначисляване на ДДС?

Как да издам фактура без ДДС?