Назад
Категории
Назад

Категории

Какво е OSS режим и кога се използва?

От 1 юли 2021 г. влязоха в сила нови правила за онлайн търговия, които засягат продажбите на стоки на крайни клиенти в ЕС при дистанционните продажби.

Чрез електронната система за обслужване на едно гише - OSS (one-stop shop) фирмите, извъpшвaщи дистанционни продажби на стоки и услуги към крайни клиенти с място на изпълнение в друга държава членка, могат да се регистрират за прилагането на режима. На регистрираните по този режим не им се налага да се регистрират във всяка една държава членка, в която е местоизпълнението на продажбата на стоки и услуги.

Ако продажбите надхвърлят прага от 10 000 евро, който е за целия ЕС и е по-нисък от досегашните прагове, а доставчикът не е регистриран по OSS, той трябва да се регистрира за целите на ДДС в страната на получателя на стоките/услугите. Съответно, ако е имал такава регистрация и се регистрира по OSS режима, подлежи на дерегистрация в страната на клиента.

 


Как да направя настройките за OSS режима?

Как да създам фактура по OSS режима?

Как да направя справка за издадените документи по OSS?