Назад
Категории
Назад

Категории

Как да задам права на служител и какви могат да са те?

За да зададете права на служител:

- влезте в "Настройки"
- от секцията "За фирмата" изберете "Служители"
- кликнете на "Права" (бутонът вдясно на имейла на всеки служител)

Екип - Примерна фирма АД 2021-12-23 13-25-14.png

Възможните права са:

- Достъп до Фактури - можете да разрешите/забраните на служител да вижда само създадените от него документи или да зададете ограничение за различните типове документи и действия с тях, като поставите/махнете съответната отметка.

- Достъп до Периодични - определяте дали служителят да има достъп до създадените шаблони за периодични фактури.

- Достъп до Импорт/експорт - имате възможност да ограничите служител да не вижда импортите от други служители.

- Достъп до Клиенти - можете да разрешите/забраните на служител да създава, редактира или изтрива клиенти, като поставите/махнете съответната отметка.

- Достъп до Артикули - можете да разрешите/забраните на служител да създава, редактира или изтрива артикули, като поставите/махнете съответната отметка.
Ако е поставена отметката на "Достъп само до артикули налични в склада.", служителят ще може да избира само артикули, които са налични в раздел Склад.
Можете да задавате права на служител само до определена ценова група, така че всеки служител да работи с различни цени.

- Достъп до Документи - можете да разрешите/забраните на служител да вижда раздел Документи или да изтрива качените там файлове, като поставите/махнете съответната отметка.
Можете да дадете достъп на служител само до документите, качени от него.

- Достъп до Плащания - можете да разрешите/забраните на служител достъпа му до раздел Банка или до определени действия (добавяне на извлечения, свързване на плащания с документи), както и да определите до кои банкови сметки на фирмата ще има достъп.

Можете да разрешите/забраните на служител да има достъп до раздел Каса или до определени действия (добавяне на запис, редакция, изтриване, дали да вижда изтрити записи), както и да определите до кои каси ще има достъп.

- Достъп до Гаранционни карти - можете да избирате дали даден служител да създава, редактира или изтрива гаранционни карти, както и дали да може да преглежда и добавя събития по тях.

- Достъп до Склад - можете да разрешите/забраните на служител да има достъп до раздел Склад и кои действия там да може/не може да извършва (създаване на движение, анулиране, преместване, бракуване, ревизия, справка, издаване на фактура от стокова разписка).

- Достъп до Протоколи - можете да разрешите/забраните на служител да има достъп до раздел Протоколи (да създава или изтрива протоколи), като поставите/махнете съответната отметка.

- Достъп до действията в системата (log) - определяте дали даден служител да вижда последните действия, извършени в системата.

- Достъп през API и мобилното приложение за iOS и Android - можете да разрешите/забраните достъпа до inv.bg през API и мобилното приложение.

- Достъп до фактури с определена номерация - можете да зададете ограничение на номерата на фактурите, до които да има достъп определен служител. Това става от "Други", като добавите начален и краен номер (примерно от 1000000001 до 1999999999). Така служителят ще вижда само фактурите от този диапазон.
Същото ограничение може да се задава и за стокови разписки, и за протоколи.

- Права по клиент - тази опция ви дава възможност да ограничите достъпа на служител до документите на определен клиент, като махнете отметката пред името му. По този начин всичко, което е свързано с този клиент, няма да бъде видимо за съответния служител и няма да може да издаде нов документ към клиента. Това няма да влияе на работата му с останалите клиенти и добавянето на нови.

 


Какви служители мога да добавям?

Как да добавя нов служител?

Как да добавя счетоводителя на фирмата?

Как може служител да вижда само неговите фактури?

Може ли служител да издава само проформи?

Как да проследя действията на служител?

Може ли да има повече от един служител с администраторски права?