Назад
Категории
Назад

Категории

Как да забраня достъп на служител до плащанията?

За да ограничите достъпа на служител до плащанията:

- влезте в Настройки
- от секцията За фирмата изберете Служители
- кликнете на бутона Права, вдясно на името на конкретния служител

Monosnap Екип - Тестова фирма ЕООД 2024-06-07 16-14-54.png

- изберете Плащания

Screenshot 2024-06-07 at 16.18.47.png

 

- ще се отворят варианти за ограничаване на правата на служителя до разделите Банка и Каса с всички добавени за тях банкови сметки, каси и действия


От частта "Достъп до банкови плащания", с махането на отметката пред съответната опция, можете:

- чрез Добавяне на извлечения от файл да забраните служителят да качва банкови извлечения 
- чрез Свързване на суми по плащания към документи да забраните служителят да добавя плащания по фактурите - важи за свързване на импортирани плащания и за ръчно добавяне на плащания по фактури
(служителят ще вижда сумите в раздел Банка, но няма да може да ги свързва с документи)
- чрез Работа с приходни плащания в банка да забраните служителят да вижда приходните плащания
(служителят няма да вижда приходните плащания в раздел Банка, но ще вижда добавените плащания по фактурите и ще може да ги отваря, ако има права за Свързване на суми по плащания към документи)
- чрез Работа с разходни плащания в банка да забраните служителят да вижда разходните плащания
(служителят няма да вижда импортираните разходни плащания в раздел Банка)
-
чрез Редакция на банкови плащания да забраните служителят да редактира датите на добавените плащания
(служителят няма да може да редактира датите на плащанията, но ще може да редактира сумите, ако има права за Свързване на суми по плащания към документи)

За да забраните достъп на служител до определена банкова сметка:
- скролнете до частта "Достъп до банкови сметки"
- махнете отметката от съответната сметка, до която не желаете да има достъп
Screenshot 2024-06-07 at 16.23.22.png

Служителят няма да вижда добавените плащания по съответната сметка в таб Банка.

Как да забраня на служител да редактира банкови плащания, но все пак да ги вижда?

От частта "Достъп до каса", с махането на отметката пред съответната опция, можете:

- чрез Добавяне на записи в касата да забраните служителят да добавя записи в касите
- чрез Изтриване на записи от касата да забраните служителят да изтрива записи от касите
- чрез Редактиране на записи в касата да забраните служителят да редактира записи в касите
- чрез Показване на изтрити записи да забраните служителят да вижда изтритите записи от касите

За да забраните достъп на служител до определена каса:
- отидете до частта "Достъп до специфични каси"
- махнете отметката от съответната каса, до която не желаете да има достъп
Screenshot 2024-06-07 at 16.27.20.png

 


Как да свържа неразпознато плащане с фактура?

Как да добавя плащане по документ?

Какви права мога да задам на всеки служител?