Назад
Категории
Назад

Категории

С каква номерация трябва да са протоколите?

Приемо-предавателните протоколи се издават със своя собствена номерация, различна от тази на фактурите.
Номерата отново са последователни и при създаването на нов протокол автоматично се предлага поредният най-голям номер, който при желание може да редактиратe.

Пример:
Ако искате да започнете издаването на протоколи примерно от номер 0000012345, при създаването на първия протокол въведете този номер. Така при следващо издаване на протокол автоматично ще ви се подаде номер 0000012346.Какво да направя, ако не виждам раздел Протоколи?

Как да издам протокол към фактура?

Мога ли да изпратя протокол?

Как да създам протокол, който не е свързан с фактура?