Назад
Категории
Назад

Категории

Облагат ли се с данъци продажби през интернет с наложен платеж?

Ако сте търговец, който предлага стоки онлайн с наложен платеж, е важно да знаете, че данните от тези плащания ще бъдат включени в предварително попълнената данъчна декларация с информация за интернет продажбите през предходната година. Ако доходите от наложен платеж подлежат на облагане, гражданите са задължени да ги декларират в съответното приложение.

* Доходите, получени от продажбата на стоки или вещи, закупени с цел препродажба или произведени за търговска дейност, подлежат на облагане и трябва да бъдат декларирани в Приложение № 2.

* За физически лица, които продават стоки и имат доход от друга стопанска дейност като земеделски стопанин, свободна професия или занаятчийска дейност, сумите следва да се декларират в Приложение № 3.

* При продажба на произведения на изкуството и антикварни предмети от физически лица, които не са търговци, доходите се декларират в Приложение № 5.

* Доходите от продажба на лични вещи, освободени от облагане съгласно закона, не се облагат и не изискват деклариране. Лицата, които желаят, могат да посочат тези доходи в Приложение № 13.

* При едноличните търговци, които купуват стоки с цел препродажба, се прилага данъчна ставка от 15% върху годишната данъчна основа (чл. 28 от ЗДДФЛ). Декларирането и внасянето на данъка се извършват до 30 юни на следващата година.

Срокове:
За случаите, при които доходите се декларират в Приложение № 3 или № 5, облагането с данък върху общата годишна данъчна основа е 10%. Сроковете за деклариране и внасяне на данъка са до 30 април на следващата година.
Плащането на данъка може да се извърши в последния ден, при условие че сумата постъпи на сметката на НАП на следващия работен ден.

 

Как се издава фактура през inv.bg?

Трябва да издадете фактура? Създайте и изпратете фактура - бързо и безплатно!