Назад
Категории
Назад

Категории

Кога се анулира фактура?

Редакция на фактурите и известията към тях не се разрешават.
Грешно създадените или поправени документи трябва да се анулират и да се издават нови.

Ако грешно издадени или поправени документи са вече отразени в ДДС дневниците на доставчика или получателя, за анулирането се съставя и Протокол за анулиране на фактура. 

Протоколът се издава за всяка от страните и съдържа:
- номер и дата на протокола
- данни на доставчика и получателя
- основанието за анулирането
- номера и датата на документа, който се анулира
- номера и датата на издадения нов документ
- подпис на лицата, съставили протокола за всяка от страните

Протоколите за анулиране обикновено се издават от счетоводителите на фирмата, чрез техния счетоводин софтуер.

 


Какъв е прагът за задължителна регистрация по ЗДДС?