Назад
Категории
Назад

Категории

Какво е облагаем оборот?

Облагаемият оборот представлява сумата от данъчните основи на всички извършените облагаеми доставки, което включва:

- доставки, облагаеми с нулева ставка;
- доставки на финансови услуги по чл. 46 от ЗДДС;
- доставки на застрахователни услуги по чл. 47 от ЗДДС.

Всички данъчно задължени лица определят своя облагаем оборот, за изтеклите последователни 12 месеца преди текущия, след изтичането на всеки календарен месец.

В облагаемия оборот не се включват:
- доставките на финансови и застрахователни услуги, които не са свързани с основната дейност на данъчно задълженото лице;
- доставките на дълготрайни материални или нематериални активи, които са използвани в дейността на данъчно задълженото лице;
- доставките, за които данъкът е изискуем от получателя, както е описано в чл. 82, ал. 2 и 3 от ЗДДС;
- извършените доставки по чл. 21, ал. 6 от ЗДДС с място на изпълнение територията на страната от лице, което е регистрирано на основание чл. 154 или регистрирано в друга държава членка на ЕС за прилагане на режим извън Съюза;
- извършените доставки по чл. 21, ал. 6 от ЗДДС с място на изпълнение територията на страната от лице, което е регистрирано в друга държава членка на ЕС за прилагане на режим в Съюза, което няма постоянен обект на територията на страната.

 


Какъв е прагът за задължителна регистрация по ЗДДС?

Какво е дата на данъчно събитие?