Назад
Категории
Назад

Категории

Какви са сроковете за съхранение на счетоводните документи?

Всички бизнеси в България са задължени да съхраняват счетоводни документи в съответствие с данъчните и счетоводните изисквания. Важно е също така да се отбележи, че счетоводните документи могат да бъдат съхранявани както на хартия, така и в електронен формат, при условие че е осигурена тяхната надеждност и достъпност.

Сроковете за съхранение на счетоводни документи в България се определят в съответствие с разпоредбите на Закона за счетоводство и Закона за данъчно-счетоводния баланс. Тези два закона определят какви са изискванията за съхранение на счетоводни документи, както и сроковете, в рамките на които трябва да се запазват тези документи.

Срокове за съхранение на счетоводни документи:

Ведомости за заплати - 50 години. Срокът тече от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят (чл. 38, ал. 1 от ДОПК).

Счетоводни регистри и финансови отчети (ГФО, оборотни ведомости, отчети от фискални устройства и т.н.), включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции като фактури и известия - 10 години. Срокът тече от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят (чл. 38, ал. 1 от ДОПК).

Други носители на счетоводна информация като договори за наем, банкови извлечения и други - 5 години. Срокът тече от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят. За данъчни документи, издавани по реда на ЗДДС. Срокът тече от изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължения съгл. чл.121, ал.1 от ЗДДС.

Документи за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства (книги за дневните финансови отчети, сторно касови бележки, касови бележки от кочан, контролни ленти на електронен носител КЛЕН – отчетните документи по реда на Наредба № Н-18 от 13.12.2006г.) - 5 години.

Контролни ленти на електронен носител КЛЕН за стационарни обекти и автомати за самообслужване - 3 месеца от датата на демонтажа на КЛЕН.