Назад
Категории
Назад

Категории

Какъв е прагът за задължителна регистрация по ЗДДС?

От 01.01.2023 година се увеличи прагът за регистрация по ЗДДС, която е задължителна при достигането на определен оборот. Вместо 50 000, както преди, прагът вече стана 100 000 лв.

Това означава, че трябва да се регистрирате по ЗДДС, ако имате облагаем оборот 100 000 лв., който е достигнат за периода от последните 12 месеца (последователни) преди текущия.

Регистрацията се прави в срок от 7 дни от изтичането на данъчния период, през който сте достигнали оборота от 100 000 лв., като се подава заявление за регистрация, както е описано в (чл. 96, ал.1 от ЗДДС).

 


Какво е облагаем оборот?

Какво е дата на данъчно събитие?