Назад
Категории
Назад

Категории

Как да добавя "магически думи" в имейлите, който при изпращане да се заменят?

Какво представляват "магическите думи" / "специалните думи" / "magic strings"?

Това са думи, които добавяте в шаблоните на текстовете на имейлите си и при изпращането на този текст "магическите думи" се заменят със съответните стойности, на които отговарят.

Пример: 
{номер на фактура} - 0000000001
{дата на фактура} - 01.01.2023
{име на фирма} - Тестова Фирма ЕООД

Въведен текст:
- Тема (subject): Имате нова фактура {номер на фактура} от {име на фирма} издадена на {дата на фактура}

Ще изглежда така:
- Тема (subject): Имате нова фактура 0000000001 от Тестова Фирма EООД издадена на 01.01.2023


За да добавите "магически думи" в шаблоните за имейли:
- отворете някой шаблон от тези, които сте добавили в Настройки->Мейли->Шаблони на мейлите
- в полетата Тема, Текст на писмото или Футър можете да добавите някои от възможните "магически думи", като кликнете в самото поле и изберете от появилия се списък с възможности

Screenshot 2024-04-29 at 11.08.44.png

Можете да използвате специални думи (magic strings) за номер на фактурата, дата на фактурата, името на фирмата, име на клиента, сума по фактурата, валута и дата на падеж. 
{номер на фактура} {дата на фактура} {валута} {дата на падеж} {сума по фактурата} {име на клиента} {име на фирма}


Как да избера от кой имейл да се изпращат фактурите?

Как мога да получавам отговорите, когато клиент отговори на имейл с фактура?