Назад
Категории
Назад

Категории

Как да променя закръгляването? (app)

За да промените начина на закръгляване:
- влезте в приложението
- натиснете бутона "Още" (в долния десен ъгъл на екрана)
- кликнете на "Настройки"
- изберете "Фактури"
- изберете "Закръгления"
- имате 5 реда за отделните неща - количество, единична цена, отстъпка, сума по редове и обща сума
- срещу всяко от тях имате бутон за избор на закръгляване (може да бъде от 0 до 8 знака след запетаята)
- кликнете на избраното и ще се запази автоматично

Когато закръгляването е до 0 знака след запетаята, ще имате винаги кръгло число:
пример: Количество 5.50 бр. ще бъде закръглявано на 6 бр.


Какво мога да правя през мобилното приложение?

Как да търся документ в списъка?

Как да създам нова фактура?