Назад
Категории
Назад

Категории

Стил на писане на текста

За какви клиенти пишем?

 • Да пишем кратко и ясно, да са разбираеми за хора без компютърни и счетоводни познания
 • Където е възможно да пишем без термини и компютърни техники
 • Да пишем в разговорен стил и да се обръщаме лично към клиента, но да избягваме жаргон
 • Пишем "ви" с малка буква, въпреки че правилното е с главна, защото с главна изглежда прекалено официално
 • Да гледаме от гледната точка на нашите клиенти и да говорим на техния език

Какъв да е стилът на писане?

 • Да пишем грамотно, без пунктуационни и граматически грешки
 • Текстът да е лесно четим
 • Кратки изречения и ясно разделени абзаци
 • При how-to статиите описанието да е със стъпки
 • Подчертаване на ключови думи в текста

  Как да изглеждат отделните абзаци?

  • Да зададем въпроса и да използваме думи в заглавието, които и самият клиент би използвал
  • Да използваме ключови думи в заглавието, за да става максимално ясно за какво ще бъде статията
  • Във въведението да дадем кратко обяснение за това, което ще научат в статията
  • В изложението на статия да дадем кратки и конкретни стъпки за решаването на проблема
  • Да се добавят картинки/gif за нещата, които е трудно да се разберат
  • За стъпки като "натиснете ОК" не са необходими картинки, за да не затрудняват намирането на важната информация
  • Да включваме и очаквания резултат, когато даваме инструкции ("Натиснете върху това и ще се отвори това..")
  • В края на статията да дадем следващи стъпки или допълнителна информация за клиентите, които искат да научат още