Назад
Категории
Назад

Категории

Форматиране на текста в статиите

Какъв стил и размер използваме на шрифта?

Следваме последователност в размера на заглавията.
Всички заглавия с еднаква важност трябва да бъдат с еднакъв размер, цвят и шрифт. Използваме 4 нива на размер в заглавията - Header Large, Header Medium, Header Small, Header Tiny

 • Header Large - Категория
 • Header Medium - Подкатегория
 • Header Small - Статия
 • Header Tiny - Заглавие в самата статия

Текста в статията форматираме като "Paragraph".

Размера и стила на шрифта е зададен автоматично от системта.

Кога използваме отстъпи и празни места?

Няма нужда от нови редове, не се слагат преди хедър, т.к. самият хедър си има отстояния и така пестим и скрол на хората.

Използваме отстъп:

 • когато имаме допълнително изброяване или доуточняване
  (?) пример/скриншот?
Кога използваме удебеляване или наклон на думите? (bold/italic)

Използваме bold:

 • удебеляваме в статията конкретния проблем, на който клиентът ще намери решение
 • когато искаме да наблегнем на ключова дума
 • когато искаме да наблегнем на цяло понятие или обяснение 
 • когато описваме конкретно понятие от системата (влезте в "Настройки")
 •  

Използваме italic:

 • когато изписваме допълнителна информация, която е в скоби
 • може да използваме italic, когато имаме линк връзка
Кога използваме bullet list?
 • най-често се използва при how-to статиите за изброяване на стъпките на действие
 • когато изброяваме различни фунционалности на инструмент
Кога използваме линкове и как ги форматираме?

Използваме линкове при: 

 • връзка с подобни статии
 • връзка към статия с повече информация в Inv.bg
 • връзка към обяснение на конкретен термин или дума от друг сайт

Когато даваме линк към подобна статия, заменяме url адреса със заглавието на статията

Когато искаме да обясним конкретен термин, закачаме url адреса директно към него.