Назад
Категории
Назад

Категории

Какво е XML одиторски файл и как се експортира?

Стандартизираният одиторски XML файл за НАП е файл, който се подава всеки месец от всички електронни търговци, които прилагат алтернативния режим за неприсъствени плащания. Файлът се подава от 1–во до 15-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнася. В рамките на периода могат да се подават много файлове за конкретен ел. магазин, като за окончателни се считат последно подадените данни в рамките на периода. 

Файлът, експортиран от inv.bg, е съобразен с изискванията в приложение №38 от Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.).

Файлът съдържа информация за всички направени поръчки през вашия електронен магазин, по които сте извършили доставки на стоки/услуги през конкретния месец, като няма значение какъв е начинът на плащане за тях.

Ако вашият електронен магазин е СУПТО, не се подава такъв файл към НАП.

За да използвате този вид експорт, е необходимо да сте декларирали онлайн магазина си в системата на НАП.
От там трябва да сте получи уникален номер (описан в чл. 52р от Наредба №Н-18). Номер е задължителен реквизит за XML файла.


За да направите първоначалните настройки:
- влезте в "Настройки"
- от секцията "За фирмата" изберете "Електронни касови бел."
- кликнете на "Добави нов магазин"
- веведете адрес на магазина
- изберете дали използвате собствен домейн или онлайн платформа
- въведете номера от регистрацията на магазина ви в НАП
- натиснете "Добави"

Издаването на фактури с реквизитите за ел. касова бележка е възможно вече не само чрез API.
Тук ще откриете необходимата документация:
API inv.bg
но и ръчно през inv.bg.
Как да създам електронна касова бележка или фактура за одиторски файл?

За да експортирате стандартизиран одиторски файл:
- влезте в раздел "Счетоводство"
- изберете период от календара - от коя до коя дата да бъде
- от падащото меню с различни формати изберете "XML файл за НАП"
- натиснете "Експортирай"
- ще се свали файлът в XML формат

Раздел "Счетоводство" е достъпен само при определени корпоративни абонаментни планове.


Как да създам електронна касова бележка или фактура за одиторски файл?