Назад
Категории
Назад

Категории

Как да импортирам фактури от Микроинвест Invoice?

За да направите импорт на фактури от Микроинвест Invoice, първо е нужно да експортирате правилно необходимия файлт от програмата:
1. Отива се в Редакция > Партньори > Нов, въвеждат се данните и се записва.
2. Отваря се Операции > Фактуриране, избира се клиента, попълват се останалите данни (стока, получател...) и се избира бутона горе в дясно ОК.
3. Отива се в Операции > Експорт на данни > избира се унивесален експорт на xml и се записва файла.

За да импортирате своя XML файл:
- кликнете на Импорт/експорт
- изберете "Импортиране"
- посочете, че ще импортирате фактури
- добавете файла
- от падащото меню с програми изберете "Микроинвест Invoice"
- натиснете "Импортирай"
- ще видите съобщение за успешен импорт (или съответните грешки при неуспешен импорт)

Ако искате да добавите повече от един имейл при импорт на .xml файла:
- влезте в Настройки
- от секция "По импорт" изберете "Настройки"
- поставяте отметка на "Позволи въвеждането на повече от един email в полето за email адрес"

image-1690380428576.04.10.png


Как да импортирам документи в inv.bg?

Какви са вариантите за интеграция с inv.bg?

Как мога да направя връзка чрез API?