Назад
Категории
Назад

Категории

Как да импортирам фактури от Fakturirane.bg?

За да импортирате фактури от Fakturirane.bg, е нужно първо да импортирате списък с вашите клиенти и след това да импортирате фактурите.
* Файловете трябва да бъдат в .xls формат.

Импорт на клиенти:
- кликнете на раздел "Импорт/Eкспорт"
- изберете "Импортиране"
- посочете, че ще импортирате "Клиенти"
- добавете файла с данните на клиентите от "Choose file"
- натиснете "Импортирай"
- ще ви се покаже допълнителен прозорец за "избор на колони", подрете ги от падащите менюта над всяка колона, спрямо първите 5 реда от файла
- изберете от кой ред да започва импортирането
- натиснете "Продължи"
- ще видите съобщение за успешен импорт

Импорт на фактури:
- кликнете на раздел "Импорт/Eкспорт"
- изберете "Импортиране"
- посочете, че ще импортирате "Фактури"
- добавете файла с фактури от "Choose file"
- от падащото меню с програми изберете "Fakturirane.bg"
- натиснете "Импортирай"
- ще видите съобщение за успешен импорт


Как да импортирам списък с клиенти?