Назад
Категории
Назад

Категории

Как да изпратя известия за неплатените фактури (Автоматични известия)?

За да направите настройка за изпращане на известия за неплатени фактури:

- отворете "Настройки"
- от секцията "По фактурите" изберете "Автоматични известия"
- поставете отметката пред “Изпращай известия за закъснели плащания
- въведете брой дни за закъсняло плащане (не може да е по-малко от 7)
- изберете дали закъснението да се смята от датата на издаване или датата на падеж
- въведете текст за първото напомняне
- въведете текст за второто напомняне
- въведете текст за следващи напомняния
- запишете промените

avtomatichni izvestiq.png


- отдолу ще ви се появи таблица с всички неплатени документи. (проформи или фактури)
- з
а да изпратите напомняния, натиснете бутона “Изпрати напомнящите мейли” (намира се под таблицата)

Ако няма изпращано първо напомняне, се изпраща текстът, въведен за първо напомняне.
Ако има вече изпратено напомняне и от него са минали посочените дни, се изпраща текстът за повторно напомняне.
Ако има изпратено второ напомняне и от него са минали посочените дни, се изпраща текстът за следващи напомняния.

За да се изпрати второто напомняне, е необходимо да минат точно 7 дни от изпращането на първите.
Ако сте изпратили първите в 13:45 ч. на 8.10.2022 г. при зададена настройка за 7 дни, вторите ще могат да се изпратят на 15.10.2022 г., след 13:45 ч.

Забележка: В полето "Клиент" се вижда името на клиента, а в скобите - имейл адресът, до който е изпратена първоначално фактурата и до който ще се изпрати напомнянето. Ако за някои документи в скобите няма имейл, фактурата не е била изпращана и съответно известието също няма да бъде изпратено.