Назад
Категории
Назад

Категории

Как да добавя сума, която не влиза в данъчната основа?

За да зададете настройката:
- влезте в "Настройки"
- от секцията "По фактурите" изберете "Забележки"
- поставете отметката пред "Използвай полето за добавяне на суми, които не участват в данъчната основа"
- кликнете на "Запиши промените"

За да създадете фактура със сума, която е извън дан. основа:
- кликнете на "Нова фактура"
- попълнете клиент, артикул и всички необходими данни
- сумата, която не искате да влиза в дан. основа, запишете в полето за забележки
Пример:
"Компенсация по РМС: -64.67 лв.” или “Лихва за периода 01/03/2022 - 31/03/2022: 5.50 лв.”
или само "Компенсации: -50.89 лв."
Всеки такъв запис трябва да бъде на отделен ред, като можете да добавите и повече от един ред със сума и текст.
Ако имате други забележки във фактурата, ги записвате на нов ред отдолу като обикновен текст.
- кликнете на "Създай фактурата"

11.png

За да работи правилно функционалността, сумата в поле “Забележки” трябва да бъде въведена по следния начин:
- да има текст от поне един символ, който да завършва с двоеточие ':'
- последван от празен символ ' '
- последван от сума, цифри с или без минус '-' отпред и знак за десетична запетая или не
- последван от поне един празен символ ' '
- и завършващ с валута в лева с точка 'лв.'

 

В готовата фактура сумите ще изглеждат така:

12.png

 


Как да издам кредитно/дебитно известие?

Как да попълня автоматично данните на клиента?

Как да добавя авансово плащане?

Как да променя името на съставил фактурата?