Назад
Категории
Назад

Категории

Какво означава въпросителният знак в подписания pdf документ?

Някои програми, като Acrobat Reader, могат да проверяват подписан pdf документ автоматично при отварянето му.

Тъй като Adobe (производителите на Acrobat) не знаят за признатите в България издатели на ел. подписи (не са добавени в програмата по подразбиране), се появява въпросителен знак в подписаните документи, а не обичайната зелена отметка.

Това не означава, че подписът не е валиден, а просто, че програмата не познава човека, който е подписал документа, както и издателя на подписа му.

Информация как да добавите подписи като "доверени" ("trusted") и Acrobat Reader да може автоматично да ги разпознава в документите, подписани с тях, може да потърсите от съответния издател:
Infonotary
StampIT
B-Trust
Евротръст
СЕП България

 


Как да подпиша електронна фактура?

Фактурите, издавани през inv.bg, отговарят ли на законовите изисквания?