👋 С какво можем да помогнем?

Топ Категории

Обща информация за INV.BG

Вижте какво представлява inv.bg и как ще облекчи ежедневната ви работа.

Регистрация и общи настройки

Разберете как да се регистрирате и какви първоначални настройки да направите.

Фактури и настройки по тях

Издавайте фактури, изпращайте ги и проследявайте тяхното приемане от клиентите.

Настройки на имейлите

Изберете от кой имейл да се изпращат фактурите ви и на кой имейл да получавате отговорите от клиенти.

Импорт и експорт на данни

Прехвърляйте документи, клиенти, артикули от и в различни системи чрез импорт/експорт.

Електронно подписване

Подпишете фактурите си бързо и лесно с нашето приложение за ел. подписване

Справки

Следете оборотите си, изкарвайте различни справки по клиент, артикул, период.

Допълнителни модули

Улеснете вашия счетоводител с експорт към счетоводната му програма, добавяйте разходните си фактури и банкови извлечения в inv.bg.